Jonn Lantz Fysik

Norgefilm med Ville: HÄR

För klättring och expeditioner se gammalt material: www.swedishexpeditions.se

Jag jobbar numera i Electric Propulsion Systems på Volvo Cars i Göteborg. En bil är full av fysik, och ännu roligare om den är elektrisk. Här jobbar jag med verksamhetsutveckling, undervisning och forskning/tidiga projekt, samt lite vanlig utveckling när tid och tillfälle ges. Fokus ligger på modellbaserad sw-utveckling. Skolbranschen har jag lämnat på obestämd tid. Den var allt för kunskapsfientlig och konservativ; vi gick inte ihop. Men, jag saknar eleverna.

Skolutveckling.

Artikel skickad till Fysikaktuellt (fysikersamfundets tidning)
Fast, den var nog lite väl kontroversiell för detta rätt konservativa samfund. Varför denna låga takhöjd och detta kunskapsförakt i skolan??? Vad som undervisas styrs mycket mer av vilka som jobbar i skolan, högskolan respektive förskolan, än vad som står i styrdokumenten och detta bevaras med en benhård professionalism, speciellt på gymnasiet, den högsta instansen i det vanliga skolsystemet.

Diverse fysikproblem och projekt.
Kastmaskinlabben (problem 1), som är ett projekt för en vecka eller två (klipp bort det mesta av kokbokshjälpen här... denna version är anpassad för kort demonstration), passar utmärkt i slutet/mitten på fysik A! Kaströrelsen går utmärkt att klara av med fysik A-kunskaper, men då måste man tänka också! (vilket ofta inte krävs i fysik B-versionen av kaströrelse...). Not: vissa skippar tyvärr fjäderkraft i fysik A nuförtiden.
Flask-jetmotor-projektet har svår teori, som dock kan hoppas över (men som kan stimulera duktiga elever...). Däremt så funkar projektet experimentellt mycket bra i fysik A/B. Lägg gärna till fler sätt att mäta trycket i flaskan, och notera kopplingen till jetflygplans (usla) verkningsgrad. En miljöaspekt...
Båda dessa projekt kombinerar flera delar av kursen.

Snabbhandledning till Experimentell Problemlösning (3h-pass)
Handledning till GU/CTHs labbar i experimentell fysik, anpassad till gymnasiet.

X-jobb i fysikdidaktik
(15hp), Växjö Universitet
Bilder av Fysik (pdf)
Publicerat i Tsunami 1/2008

Gymnasiefysik

Diverse fysikproblem och projekt.

Blandade papper för Gymnasiet (N1-N3)
Om Newtons lagar och rörelsemängd (pdf)
Kortfattat: det är lättare att förstå mekanik utifrån rörelsemängd än från kraft, tycker jag.
Om ideala gaslagen (pdf)
Gymnasieapproach till statistisk fysik; ganska omfattande bonus för intresserade Fysik A-elever.
Om energi (pdf)
Om kvantfysik I (pdf)
Om kvantfysik II (pdf)
Om relativitetsteori (pdf)
Om rörelse (till Nexus A, pdf)
Om vektorer, basvektorer och rörelse (pdf)
Om andragradare (pdf)
Om trigonometri (pdf)

Öppna hemuppgifter i fysik A
Om ballonger (fall)
Om bilar (acceleration och rörelse)
Om friktion
Om dinosaurier (kraftmoment)
Om kraftmoment

Extra uppgifter om energi (pdf)

Labbhandledningar
Stationer om energi och tryck
Stationer om kraft och friktion

Om att skriva rapporter och projektarbeten

Om Kitas gymnasium, mitt demokratiprojekt
se www.jlx.se/omkitas

PhD Thesis (2002), Applied Quantum Physics

Coherent processes in Superconducting quantum interferometers and qubits (pdf)

Errata (main thesis):
Eq. C1, first line, p. 57: There should be no external fields in the cos-functions.

Articles I-IV:

Nonequilibrium Josephson effect in mesoscopic ballistic multiterminal SNS junctions
  P. Samuelsson, J. Lantz, V. S. Shumeiko and G. Wendin
  Physical Review B  62, 1319 (2000)
local copy

Andreev resonances in quantum ballistic transport in SNS junctions
  Åke Ingerman, J. Lantz, E. Bratus, V. S. Shumeiko and G. Wendin
  Physica C 352, 77-81 (2001)
 local copy

Phase dependent multiple Andreev reflections in SNS interferometers
  J. Lantz, V. S. Shumeiko, E. Bratus and G. Wendin
 Physical Review B 65, 134523 (2002)
local copy

Flux qubit with a quantum point contact
  J. Lantz, V. S. Shumeiko, E. Bratus and G. Wendin
  Physica C 368, 315 (2002)
local copy

Later work & co-work in Physics

Josephson junction qubit network with current-controlled interaction.
J. Lantz, M. Wallquist, V.S. Shumeiko and G. Wendin,
Phys. Rev. B 70, 140507(R) (2004).
local copy

Superconducting qubit network with controllable nearest-neighbour coupling.
M. Wallquist, J. Lantz, V.S. Shumeiko and G. Wendin,
New J. Phys. 7, 178 (2005).

Current-controlled coupling of superconducting charge qubits.
M. Wallquist, J. Lantz, V.S. Shumeiko and G. Wendin,
in Quantum Computation: solid state systems, Ed. P. Delsing, C. Granata, Y. Pashkin,
B. Ruggiero and P. Silvestrini; Kluwer Academic Plenum Publishers (2004).


See you!

Jonn Lantz
info@jlx.se
031-825218